En kystby i utvikling

Sotra Kystbys utvikling er underveis og det fokuseres på industri, turisme og idrett. Byen ligger i Fjell kommune og er i nærheten av Straume og Bildøy. Kystbyen omfatte flere steder som Straumssundet , midtre-Bildøy og Bildetangen lengst nord på Bildøy – Bergen er bare 15 minutter unna. Utviklingen er nødvendig ettersom Fjell kommunes befolkning har vokst i løpet av de siste årene. Sotra Kystby er et vennlig samfunn, med spennende aktiviteter og flere spennende og varierte boligområder. Kystbyen er miljøvennlig og her brukes det geo-energi til varme og kjøling. Sotra Kystby har en rik kultur som folk kan glede seg til å oppleve.
Fjell rådhus
Sotra Kystby sin kjerne vil bli det området hvor Sartor Storsenter ligger i dag. Dette var en del av områdeplanen som Fjell kommune vedtok allerede i juni 2011 – kystbyen har vært under planlegging i lengre tid. Ved hjelp av et såkalt miljølokk over veien som i dag kalles riksveg 555, vil helselandsbyen og Fjell rådhus bli knyttet tettere opp til kystbyens handelsområdet. Per dags dato ligger Fjell rådhus i Straume og inneholder blant annet en kultursal. Rådhuset stenger som regel i 15:30 tiden, men når det blir flyttet til kjernen, vil rådhuset bli mye mer tilgjengelig for innbyggerne i kommunen.


Sartorgården
På grunn av byens sterke vekst og utvikling, er Sotra Kystby et svært attraktivt boligområde. Allerede i 2013 stod noen leiligheter klare, disse befinner seg i det som blir kalt for Sartorgården. Bygget består av 51 leiligheter, og i første og andre etasje finner vi en Meny-butikk og DnB. Dette er både praktisk og lettvint for beboerne, noe som virker som en gjenganger i Sotra Kystby. Her skal det være lett å bo, med gode alternativer og muligheter. Sartorgården var et av de første boligområdene som stod klare, og etterspørselen til disse leilighetene både var, og forblir stor.
Kai og småbåthavn
Som tidligere nevnt skal området hvor Sartor Storsenter i dag ligger, bli en kjerne som blant annet vil romme Fjell rådhus. I den sørlige delen av området har det også blitt bygd 250 til 300 leiligheter, og ytterlige 250 leiligheter ved Straumssundet . Sistnevnte er blitt et populært område ettersom det ligger fantastisk til ved sjøen, og her finnes også en egen kai og småbåthavn. Havet og båtplasser er alltid et stort trekkplaster for potensielle kjøpere, enten det gjelder vanlige boliger og leiligheter, eller fritidsboliger, hytter og feriehus. Sotra Kystby nyter godt av naturen og mulighetene rundt seg.
Stor befolkningsvekst
Den store økningen i varierte boliger kom ikke av seg selv. Fjell kommune har nemlig opplevd en sterk folkevekst i mange år, og statistikken viser at i 2040 skal Sotra Kystby være hjem til over 160 000 innbyggere. Tilrettelegging for et slikt antall beboere er allerede godt i gang, og Solsiden ved Grønamyrsvegen rommer ytterligere 150 leiligheter. For de som ønsker seg et mer eksklusivt preg, kan muligens Panorama på Straumsfjellet friste, her vil det komme 210 leiligheter. Om lag 3 500 boliger er planlagt på midtre-Bildøy og Bildetangen i nord, og totalt vil Sotra Kystby romme 5-6 000 boliger i nærmeste fremtid.


Oppsummering – en kystby for alle
Sotra Kystby er et spennende prosjekt som allerede er godt i gang. Den store folkeveksten Fjell kommune har opplevd de siste årene, vil neppe roe seg med alle de nye mulighetene og tilbudene kystbyen har å friste med. Foruten de attraktive boligområdene som både er varierte i størrelse og prisklasser, vil kystbyen kunne tilby over 3 000 nye arbeidsplasser. Aktivitetene er mange for både store og små, og naturen rundt byen er ikke til å gå lei av. Den pulserende kystbyen er blitt et populært boligvalg for både single og storfamilier, samt unge og eldre. Dette er en kystby for alle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *