Sotra Kystby, et urbant regionssentrum på Vestlandet

Kystbyen er stadig i fremmarsj og det bygges stadig nye og urbane strøk langs Norges kyst, blant annet på Straume og Bildøy i Fjell kommune. I årene som kommer vil flere få oppleve Sotra Kystby som et urbant regionssentrum på Vestlandet. Den nye kystbyen vil blant annet kunne friste med en idrettspark og et nytt storsenter, samt flere barnevennlige boligområder.
Det er planlagt å bygge flere boligområder omkring sentrum av Sotra slik at det vil bli mer attraktivt for befolkningen som er i området. I områdene rundt sentrum er det planlagt flere tusen nye boliger. Samtidig er det storsatsing på å holde Sartor Storsenter oppdatert med flere butikker og et bredt utvalg som vil kunne treffe en hver forbruker, med matbutikker og andre shoppingmuligheter.
Shopping og aktiviteter
Sartor Storsenter var ved utgangen av 2011 det 8. største handelssenteret i landet med en omsetning på 1,9 milliarder kroner. Senteret er det nest største i bergensområdet. Sartor Storsenter ble etablert i 1978 og har 116 butikker og serveringssteder og 4 millioner besøkende årlig. Senteret er opptatt av å kunne tilby et bredt utvalg av shoppingmuligheter innen dagligvare, klær, interiør og kunst.
Ved utbyggingen i 2004 ble lokale kunstnere invitert til å skape kunst for å markere senterets lokale forankring. I senteret finner du flotte malerier på veggene av blant annet Ole Fjeld, Jarl-Hugo Låstad og Roald Tellnes. Glassgården, senterets møtepunkt, er arena for konserter. Det siste året har Sartor Storsenter presentert artister som Tone Damli, Stella Mwangi, Erik&Kriss, Atle Pettersen, Lars Vaular, Vinni og Gabrielle.
Fra parkering til kino
Sartor Storsenter får nytt parkeringsanlegg som vil være mer arealeffektivt. Her vil du finne 1 500 parkeringsplasser. Det nye parkeringsanlegget vil du kunne benytte fra høsten 2014. Der de gamle parkeringsplassene lå, vil det komme et nytt areal på 2 500 kvadratmeter. I første omgang vil dette området bli benyttet som et midlertidig sted for de butikkene som blir rammet av ombyggingen av storsenteret.
I tredje etasje midt i Sotra Kystby sitt nyutbygde storsenter er det planlagt en ny og moderne kino med fem saler og plass til 625 besøkende. Med digital fremvisning er det ingenting å si på kvaliteten på filmvisningen av de beste og mest aktuelle filmene som vil treffe et bredt publikum. Kinosalene er også tiltenkt å kunne benyttes til møter og konferanser.
Liv og røre mellom himmel og hav


Et steinkast fra Sartor Storsenter, i sundet mellom Kolltveit og Straume, ligger Bildøy. På øyas nordre deler, finner du Bildetangen. Det er i dette området at det er mulig å kunne få til en større utbygging uten at det vil rive eksisterende boliger, og samtidig bevare det som allerede er der. Prognosene for befolkningsveksten i bergensområdet viser at det er behov for flere boliger.
På Bildetangen kan det bli plass til cirka 7 000 innbyggere, hotell, kulturhus, vrimleområdet mot sjøen, næringsareal med inntil 3 000 arbeidsplasser og parker alle kan benytte seg av. Skal samfunnet kunne forsvare en slik storsatsning med gode kollektivløsninger som bybane, krevet det et befolkningsgrunnlag av en viss størrelse. Bildetangen er viktig for å få grunnlag til å bygge ut Bybanen vestover.
Miljøvennlig og fremtidsrettet på Bildetangen
Utbyggingen av Bildetangen skal ikke ødelegge kulturlandskapet slik det ser ut i dag, men bidra til å gi stedet et nytt innhold. Kulturlandskapet er i utgangspunktet menneskeskapt, og det er derfor også alltid i endring. Vi skal sette nye spor på kulturlandskapet samtidig som vi tar vare på det gamle. Det skal være mulig å drikke kaffe latte samtidig som du kan handle kortreist mat.
Bildetangen for alle generasjoner
På Bildetangen er det relativt kupert og ufremkommelig landskap slik det er i dag, men med utformingen av Bildetangen vil det vektlegges blant annet en utvikling av ny infrastruktur. Bildetangen skal kunne tilby deg alt du måtte trenge innenfor kort rekkevidde. Kort vei til butikker, kultur og kafeer, dette kombinert med trygge og gode boligområder. Bildetangen skal bli et område som passer for alle generasjoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *