Sotra videregående skole

Nå som Sotra er i ferd med å etablere seg som by, er det et stort fokus på de unge og utdanning. Sotra videregående har ni ulike programområder, og tilbyr i tillegg kurs for voksne. Rundt 900 elever og 150 ansatte holder til på Sotra videregående skole. Her er det mulighet for å gå yrkesfag, studiespesialisering og å få grunnkompetanse.
På Sotra er det med andre ord plass til alle elever. Lærerne er dedikerte, og har som mål å kunne følge opp alle elevene. Derfor har de tett kontakt med nye elever fra første skoledag, og sørger for eventuell tilpassing til enkelteleven. Sotra videregående skoles motto er: «En samfunnsaktiv skole», og de har en visjon om at alle skal bli sett.
Skolens verdiplattform
Foruten de ovennevnte, har Sotra vidaregåande en rekke verdier de vil at elever og ansatte skal respektere. For at det skal bli mulig å skape et inkluderende miljø, er det viktig at elever og ansatte spiller på samme lag, og at alle er kjente med grunnverdiene. Disse har skolen mange av, og blant dem finner vi respekt for andre.
Det betyr å akseptere andres ulikheter. En annen vel så viktig verdi er inkludering, der alle viser omtanke for hverandre i håp om at ingen skal fryses ute. Skolen har nemlig nulltoleranse for mobbing. Alle som holder til ved skolen er pliktig til å bidra til et godt læringsmiljø, og innenfor skolesamfunnet er alle like viktige aktører for å få til dette.
Bildøy og Sund
Skolen er delt inn i to avdelinger, som befinner seg på hvert sitt sted: Bildøy og Sund. Sistnevnte ligger ved Skogsvågskiftet, og er omringet av fin natur. Skolebygget her har blitt brukt siden 2003. Bygget på Bildøy har på sin side blitt tatt i bruk siden 1978. Her er det et eget bygg for mekanisk avdeling, for de som går den retningen.


Gymtimer blir for øvrig holdt i Bildøyhallen, som ligger like ved. Skolestedet Bildøy har blitt ombygget en del ganger opp igjennom årene, og i de senere år har alle realfagsalene blitt renoverte. Uansett om det er bygget på Bildøy eller Sund du er på vei til når du skal på skolen, har du kort skolevei når du bor på Sotra.
Studieprogram
Sotra videregående skole tilbyr en rekke studieretninger, inkludert studiespesialisering (med og uten teknologifag), service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon, restaurant- og matfag, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, design og håndverk, elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, voksenopplæring og påbygg til generell studiekompetanse. Er du voksen og ikke har fullført videregående, finnes det gode muligheter som kan gi deg fagbrev, studie- eller yrkeskompetanse.
På senteret for voksenopplæring finnes det muligheter for vurdering av realkompetanse, rettledning og videregående utdanning for voksne. Høsten 2019 inkluderer følgende tilbud: helsearbeiderfag, ungdomsarbeiderfag, malerfaget Vg3, logistikkoperatør/yrkessjåfør, tømrerfag, sjømatproduksjon og sjømathandlerfaget og studiekompetansefagene matematikk og norsk. Skoleåret 20/21 vil engelsk, naturfag, historie og samfunnsfag være studiekompetansefagene som blir tilbudt. Husk at læremiddel og undervisning er gratis for alle som har fått plass.
Skolehelsetjenesten
På Sotra videregående skole er det fullt lov å snakke direkte med helsesøster, og hun er tilgjengelig både på Bildøy og Sund. Så godt som uansett hva du måtte ha behov for å snakke om, er du hjertelig velkommen hos henne. Hun har dessuten taushetsplikt. Helsesykepleier og skolelege er også innom de to avdelingene, på ulike dager i uken.
Rådgivere
Det er ikke bare helsesøster som kan stille opp når en elev har behov for noe. Skolens rådgivere bistår også, og hjelper stadig elever med å finne seg til rette. Når det gjelder tilrettelegging til eksamen, søknader om spesialundervisning og rådgivning om utdanning og yrkesvalg kan de svare på alt, i tillegg til at du kan snakke med dem om personlige vansker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *