Miljøet

Festplassen i Sotra Kystby

Utbyggingen av Sotra Kystby er utvilsomt en særdeles spennende utvikling. Kystbyen skal utvikles til å bli et senter for kultur, handel og opplevelser som forhåpentligvis vil tiltrekke seg en rekke besøkende, både fra nære og fjerne plasser. Men for å […]

Miljøet

En kystby i utvikling

Sotra Kystbys utvikling er underveis og det fokuseres på industri, turisme og idrett. Byen ligger i Fjell kommune og er i nærheten av Straume og Bildøy. Kystbyen omfatte flere steder som Straumssundet , midtre-Bildøy og Bildetangen lengst nord på Bildøy […]